Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Predstavljen Program razvoja preduzetništva u kulturi i umjetnosti

Predstavljen Program razvoja preduzetništva u kulturi i umjetnosti
Datum objave: 03.02.2017 15:41 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture i dr Zoran Vukčević, direktor Investiciono-razvojnog fonda, predstavili su danas u Nikšiću Program razvoja preduzetništva u kulturi i umjetnosti.

U okviru Operativnog plana Investiciono razvojnog fonda Crne Gore za 2017. godinu, koji je Vlada usvojila na sjednici od 19. januara 2017. godine uspostavljena je nova kreditna linija za podršku razvoju preduzetništva u kulturi i umjetnosti.

Kako je istakao direktor IRF Zoran Vukčević: “Cilj Programa je da se obezbijedi podrška za razvoj preduzetništva i u oblasti kulture i umjetnosti. Preduzetnički orijentisanim licima u kulturi i umjetnosti je potrebno obezbijediti povoljna kreditna sredstva da svoje znanje i iskustvo pretoče u biznis i na taj način obezbijede za sebe i druge egzistenciju. Posebna pažnja će se usmjeriti na razvoj umjetničkih zanata, kao što su, na primjer: advertajzing, dizajn, fotografija, umjetnički zahvati, audio-vizuelna produkcija, kao i drugim oblastima iz kulture i umjetnosti. “

“Nova linija podrške determiniše jačanje, kapaciteta koje ne sadrže postojeće linije podrške Ministarstva kulture, koje oblast kreativnih industrija projektno i programski podržava. Investiciono-razvojni fond novom kreditnom linijom podstiče jačanje kapaciteta sektora kroz razvoj produkcionih, kadrovskih, tehničkih i prostornih kapaciteta, kao važnih preduslova za dalji razvoj kreativnih industrija u Crnoj Gori.Nakon uspostavljanja nove linije podrške, možemo govoriti o sinergiji unutar javnih politika, kao poželjnom modelu razvoja koji područje kulture uvodi u ekonomske.Na taj način osnažujemo sektor kreativnih industrija, koji treba da jača svoju vidljivost i poziciju na tržištu kulture,” naveo je ministar Ljumović.

Ministar Ljumović je najavio da će Ministarstvo kulture pokrenuti projekat mapiranja kreativnih i kulturnih industrija u Crnoj Gori, kako bi pozicionirali sektor i istakli njegov značaj i sadržaj koji je potrebno razvijati unutar kulturne politike i drugih javnih politika koje su od značaja za razvoj, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Kreditna linija za razvoj preduzetništva u kulturi i umjetnosti se realizuje po sljedećim uslovima: maksimalni iznos kredita do 100.000 eura, kamatna stopa 3%, rok otplate do 12 godina, grace period do 4 godine.

Kreativne industrije ili preduzetništvo u oblasti kulture i umjetnosti počiva na individualnoj kreativnosti, vještinama i talentima koje imaju potencijal za profit i kreiranje radnih mjesta, a čiji su proizvodi zaštićeni intelektulanim vlasništvom.

Oblasti su različite, vezujemo ih za svijet umjetnosti, za medije i za dizajn. Vezujemo ih za ekonomiju znanja, za nove tehnologije, inovacije, nematerijalno vlasništvo i transfer znanja. Primjer su intersektorskih praksi u kojima se uspostavlja relacija između kreativnih proizvođača i kreativnih potrošača. Orjentisane su na snagu kreativnih i fleksibilnih individualaca koji pokreću produkciju kreativnih prozivoda i usluga.

UNESCO-va definicija kreativnih industrija ističe kreativnost, produkciju i komercijalizaciju kreativnih sadržaja. Kreativne industrije predstavljaju aspekt programske strategije u javnom sektora kulture, i primjer su širenja djelatnosti unutar tradicionalnog sistema kulture, posebno u području prezentacije i distribucije stvaralaštva i kulturnog nasljeđa.

Strategije održivog razvoja kulturu pozicioniraju kao bitan element javnih politika.

Ovdje možete preuzeti prezentaciju Investiciono-razvojnog fonda.