Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo kulture

Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture

Ministarstvo kulture

MKUVijesti

07.02.2014.

Sastanak povodom implementacije Strategije JIE 2020

U okviru programa bilateralnih konsultacija sa ministarstvima kulture zemalja Zapadnog Balkana, danas je u Ministarstvu kulture na Cetinju održan sastanak sa predstavnicim Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

07.02.2014.

Najava: Dva okrugla stola o Nacrtu Menadžment plana Nekropola stećaka, Grčko groblje i Bare Žugića, Novakovići, Opština Žabljak i Grčko Groblje, Šćepan polje, Opština Plužine

Ministarstvo kulture, u skladu sa Programom javne rasprave o tekstu Nacrta Menadžment plana nekropola stećaka Grčko groblje i Bare Žugića, Novakovići, Opština Žabljak i Grčko Groblje, Šćepan Polje, Opština Plužine, u saradnji sa opštinama Žabljak i Plužine organizuje dva okrugla stola.

06.02.2014.

Odluka o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2014. godini

Na osnovu člana 77 Zakona o kulturi (“Sl.list CG” br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12), u cilju podsticaja i podrške razvoju kulture sufinansiranjem projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, putem javnog konkursa i na osnovu predloga stručnih komisija koje su vrednovale dostavljene projekte, Ministarstvo kulture je donijelo Odluku o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2014. godini.

04.02.2014.

Javna rasprava o tekstu Nacrta Menadžment plana nekropola stećaka Grčko groblje i Bare Žugića, Novakovići, Opština Žabljak i Grčko Groblje, Šćepan Polje, Opština Plužine.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl.list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo kulture pokreće javnu raspravu o tekstu Nacrta Menadžment plana nekropola stećaka Grčko groblje i Bare Žugića, Novakovići, Opština Žabljak i Grčko Groblje, Šćepan Polje, Opština Plužine i upućuje

24.01.2014.

Dogovoren početak realizacije Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću

Dogovoren početak realizacije Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću

Povodom realizacije Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću, koji je usvojila Vlada Crne Gore za period 2014-2017. godina, u Opštini Nikšić upriličen je sastanak ministra kulture prof. Branislava Mićunovića, predsjednika Opštine Nikšić Veselina Grbovića sa direktorima nacionalnih institucija kulture (Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište Zetski dom, Muzički centar Crne Gore, Centar savremene umjetnosti, Narodni muzej Crne Gore, Crnogorska kinoteka, Državni arhiv Crne Gore i Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević) i direktorima lokalnih javnih ustanova kulture u Nikšiću (Centar za kulturu, Zahumlje, JU Anderva i JU Nikšićko pozorište).

22.01.2014.

Odluka o sufinansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija u 2014. godini

U skladu sa članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG“ br. 51/02, 62/02) Ministarstvo kulture, je na osnovu predloga stručne komisije koja je vrednovala dostavljene projekte po osnovu Konkursa za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima

22.01.2014.

Čestitka ministra Mićunovića povodom Dana novinara Crne Gore

Prof. Branislav Mićunović, ministar kulture, uputio je čestitku povodom Dana novinara Crne Gore, u kojoj se navodi:“Kontinuirana afirmacija medijskih sloboda od posebne je važnosti na putu evropskih integracija, na kojem je Crna Gora ostvarila visoki progres harmonizacije medijskog zakonodavstva sa evropskim pravnim nasleđem.

17.01.2014.

Ministar Mićunović sa saradnicima boravio u radnoj posjeti Nikšiću

Ministar Mićunović sa saradnicima boravio u radnoj posjeti Nikšiću

U okviru Vladinog Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću ove godine će nacionalne institucije kulture realizovati 120 programa iz oblasti stvaralaštva i brojne aktivnosti kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, za šta će Vlada, Ministarstvo kulture i nacionalne institucije kulture u ovoj godini izdvojiti 500 hiljada eura.

16.01.2014.

Ministar Mićunović sa saradnicima sjutra u radnoj posjeti Nikšiću

Prof. Branislav Mićunović, ministar kulture i Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić razgovaraće sjutra u Nikšiću o aktivnostima i programima koje će u 2014. godini realizovati nacionalne i opštinske institucije kulture u okviru Vladinog Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću.

09.01.2014.

Telegram ministra Mićunovića povodom smrti Veselina Simovića Age

Povodom smrti Veselina Simovića Age, prof. Branislav Mićunović, ministar kulture uputio je telegrame saučešća Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hrvatske i Dukljanskoj akademiji nauka i umjetnosti.